Kristina Fridensköld

Chef för avdelningen Digitalisering

Kristina Fridensköld

Chef för avdelningen Digitalisering

Biografi

Kristina Fridensköld är chef för avdelningen Digitalisering på eHälsomyndigheten sedan maj 2017. Hon har en examen i datavetenskap och arbetsvetenskap från Blekinge Tekniska Högskola. Kristina kommer närmast från Karlskrona kommun där hon varit IT-chef med ansvar för kommunens IT-system, drift och interna support. Dessförinnan har hon arbetat som kundansvarig konsultchef inom mjukvaruutvecklingsområdet på CGI:s kontor i Karlskrona, som informationschef på Blekinge Tekniska Högskola och som Maintenance project manager på UIQ där man arbetade med mjukvaruplattformar för mobiltelefoni.