Kristina Olsson

Kvalitetschef, Vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg

Kristina Olsson

Kvalitetschef, Vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg

Biografi

Kristina har arbetat hela sitt yrkesliv inom omsorg och vård. Starten var som vårdbiträde i en tid då bostaden på ett ålderdomshem var 11 kvm, bad fanns i korridoren och den enskildes möjligheter att påverka sitt liv var begränsade. Efter studier har Kristina arbetat som chef på olika nivåer. Kvalitetsfrågorna och utveckling har haft ett stort fokus och Kristina har jobbat som kvalitets- och utvecklingschef under många år både i offentlig och privat verksamhet. De senast åren har den digitala utvecklingen blivit en huvudfråga och Kristina är övertygad om att teknik och digitalisering kan vara nyckeln till att kommunerna även i fortsättningen kan ge sina medborgare en god och säker omsorg och vård.

Se Kristina prata om sin medverkan: