Lars-Åke Johansson

VD för Alkit Communications

Lars-Åke Johansson

VD för Alkit Communications

Biografi

Lars-Åke Johansson är VD för Alkit Communications AB och har stor erfarenhet av att leda både nationella och internationella projekt som utvecklar nya typer av IT-tjänster, vilka har till uppgift att stödja och möjliggöra nya vård- och omsorgskoncept såväl som industriella samverkansansatser.