Lars Öhman

Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd, Stordala

Lars Öhman

Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd, Stordala

Biografi

Lars Öhman från Stordala Business Cover vars specialitet är att ta ett helhetsgrepp av alkohol-, narkotika- och spelmissbruk i arbetslivet och företaget. Inom Stordala är Lars erfaren av att förstärka insatserna med e-hälsa via vårdplattformen Previct och arbetar nära bolaget Kontigo Care för att uppnå full effekt av olika behandlings och utredningsupplägg.