Lena Alksten

Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Strateg

Lena Alksten

Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Strateg

Biografi

Jag har arbetat i mer är 20 år chef på olika nivåer inom funktionshinderområdet och inom äldreomsorg. Som lagledare i 16 år Stockholms stads kvalitetsutmärkelse har jag stor erfarenhet av kvalitetsutvecklingsarbete. I mitt nuvarande arbete som strateg på äldreförvaltningen arbetar jag med frågor som rör utbildning, utveckling, värdegrundsfrågor, samverkan med högskolor i Sverige och samarbetsprojekt inom EU. Är styrelsemedlem i den skandinaviska noden inom EIT-Health och involverad i flera projekt inom EIT Health.