Lina Bjarnegård Carlsson

Logoped på Habiliteringen Bräcke, Bräcke diakoni

Lina Bjarnegård Carlsson

Logoped på Habiliteringen Bräcke, Bräcke diakoni

Biografi

Lina Bjarnegård Carlsson är logoped på Habiliteringen Bräcke, Bräcke diakoni.

Lina har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som har olika funktionsnedsättningar och som har svårt med sin kommunikativa förmåga.