Liselotte Björk

Liselotte Björk

Biografi

Liselotte Björk är utbildare och handledare i företaget Lära som bland annat erbjuder utbildningar inom äldreomsorg och demensvård. Hon ansvarar för Demensakademin i Vardaga, ett koncept för personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom. Anhörigutbildning/stöd är också en del av arbetet. Liselotte har en högskoleutbildning inom psykogeriatrik på Jönköpings högskola och mer än 20-års erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård för äldre och yngre personer med demenssjukdom. Liselotte har också varit en av initiativtagarna till den digitala levnadsberättelsen Mina bästa stunder.