Madeleine Blusi

FoU Västernorrland/Umeå Universitet, projektledare IMPROVE

Madeleine Blusi

FoU Västernorrland/Umeå Universitet, projektledare IMPROVE

Biografi

Madeleine Blusi (Leg ssk, Fil Dr) leder den svenska delen av det digitala innovationsprojektet IMPROVE (Involving the community to co-produce public services). Genom projektet har 7 kommuner gemensamt utvecklat verktyg och en strategi för att sprida kunskap och inspiration om välfärdsteknologi i hemtjänsten. Madeleine är verksam vid FoU Kommunförbundet Västernorrland samt som forskare i e-hälsa vid Umeå Universitet (Institutionen för Datavetenskap/Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering). Hennes primära forskningsområde är digital teknik inom äldreomsorg och äldres hälsa.