Madeleine Harby Samuelsson

Statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Madeleine Harby Samuelsson

Statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Biografi

Politiskt anställd chefstjänsteman i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.