Maja Fjaestad

Samhällspolitisk chef på Kommunal. Civilingenjör, Teknologie doktor, tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen