Malin Domeij

Projektledare Säker digital kommunikation

Malin Domeij

Projektledare Säker digital kommunikation

Biografi

Malin Domeij är verksam som rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär för dem och hur de ska dra nytta av nya möjligheter, till att driva projekt såsom Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter.

Malin fungerar även som stöd i strategi- och förändringsarbete åt ledningsgrupper och är en erfaren workshopledare. Inom e-hälsa har hon bl.a. arbetat med landsting och regioner, Socialstyrelsen, akademi och näringsliv.