Maria Gill

Utredningen om välfärdsteknik i Äldreomsorgen. Regeringskansliet

Maria Gill

Utredningen om välfärdsteknik i Äldreomsorgen. Regeringskansliet

Biografi

Sekreterare i utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen
Tidigare arbetat som projektledare i SKLs beställarnätverk Beställargrupp Välfärdsteknologi och har bl.a. varit med att ta fram Vägledning ”Upphandling av trygghetsskapande teknik” och projektlett arbetet i Förstudie innovationsupphandling välfärdsteknik.
Senior konsult på RISE Digital health lab.

Maria är en av initiativtagarna till MVTe
Sen drygt 10 år tillbaks arbetat med verksamhetsutveckling med stöd av välfärdsteknologi / digitalisering, Haft förmånen att arbeta med frågor som rör upphandling, verksamhetsutveckling, tjänstedesign, förändringsledning, innovation mm.