Maria Söderlund

Österåkers kommun, projektledare för Film i Österåker

Maria Söderlund

Österåkers kommun, projektledare för Film i Österåker

Biografi

Har under många år arbetat med kultur för barn, unga och äldre och har under senare år utvecklat film i ett förvaltningsövergripande samarbete med den egna kommunens näringlivsenhet och vård- och omsorgsförvaltning. Men även i nätverk med Stockholms läns landsting.