Marie Sjölinder

PhD psykologi och senior forskare inom människa-dator interaktion på RISE SICS.

Marie Sjölinder

PhD psykologi och senior forskare inom människa-dator interaktion på RISE SICS.

Biografi

Marie Sjölinder är fil.dr. i psykologi, med fokus på teknikanvändande. Hon arbetar på RISE SICS med aspekter relaterade till människa-dator interaktion, användarbeteenden och användarbehov. Marie leder nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området e-hälsa.