Markku Hamalainen

Fil dr, Forskningschef på Kontigo Care

Markku Hamalainen

Fil dr, Forskningschef på Kontigo Care

Biografi

Markku Hämäläinen, Fil dr, är forskningschef på Kontigo Care som är ett snabbväxande eHälsobolag med fokus på att utveckla nya verktyg för framgångsrik beroendevård.  Markku arbetade tidigare över 20 år som seniorforskare på GE Healthcare Life Sciences och utvecklade nya biosensorsystem för läkemedelsforskning. Han har lång erfarenhet av dataanalys och optimering inom Life Science området. Han driver för närvarande två Vinnova stödda kliniska studier med eHälsosystemet Previct för diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende. Forskningen har resulterat i att Kontigo Care har idag en unik AI-baserad plattform för tidig identifiering av ”fall”  vid vård av beroendesjukdomar.