Marlena Molak-Brindell

Projektledare

Marlena Molak-Brindell

Projektledare

Biografi

Utredare/projektledare på Post- och telestyrelsen.
Med i bagaget finns magisterexamen i ekonomi, mångårig arbetslivserfarenhet från Ericssons marknadskommunikations-enhet samt från projekt-, utrednings-, utvecklingsarbete inom statlig förvaltning på Post- och telestyrelsen. Mitt kompetensområde täcker bl.a. upphandling och förvaltning av grundläggande elektroniska kommunikationstjänster, innovationsstöd, tjänsteportföljanalyser, värdeskapande digitalisering (nyttoanalyser utifrån olika användarperspektiv), strategisk verksamhetsutveckling mm