Mårten Lindskog

Strateg på Äldreförvaltningen i Stockholm

Mårten Lindskog

Strateg på Äldreförvaltningen i Stockholm

Biografi

Som strateg i på Äldreförvaltningen i Stockholm arbetar Mårten med utveckling av äldreomsorgen. Han har 20 års erfarenhet av verksamhetsanalys och förändringsledning som utgångspunkt i utveckling och digitalisering av omsorgen. Utmaningarna är stora för att skapa förhållningssätt i omsorgen där den enskildes behov vägleder en bättre samverkan mellan olika aktörer, tekniska integrationer och affärsinnovation. Mårten är bland annat aktiv inom Stockholm Digital Care och representant i Verklighetslabbet, Stureby och EIT Health Strategic Accellerator Advisory Board