Mats Hellman

Verksamhetsutvecklare, Kommunledningsförvaltningen enheten för digitalisering, Karlskrona kommun

Mats Hellman

Verksamhetsutvecklare, Kommunledningsförvaltningen enheten för digitalisering, Karlskrona kommun

Biografi

Mats jobbar stöttande mot alla kommunens förvaltningar kring införande och utveckling av ny teknik och att dra nytta av digitaliseringens nyttor i samtliga organisationer.

Bakgrund: Senior interaktionsdesigner, senior produktchef och projektledare med över 15 års erfarenhet av interaktionsdesign, designstrategier, trend-, konkurrent- och användaranalys, användarstudier och tester. Stor erfarenhet av att leda designteam i stora projekt och van vid roller som kvalitetsansvarig för designleveranser. Lång erfarenhet av att jobba fram och att jobba med designprinciper, style-guides, designmål och målgrupper.