Mats Rundkvist

Projektledare, SKL Beställarnätverk välfärdsteknik

Mats Rundkvist

Projektledare, SKL Beställarnätverk välfärdsteknik

Biografi

Mats Rundkvist är fristående konsult inom välfärdsteknik. I ett av sina uppdrag har han varit med och byggt upp och koordinerat SKL:s Beställargrupp välfärdsteknik som genom stöd till kommunerna ska bidra till bättre och enklare upphandlingar. Mats har arbetat med implementering av välfärdsteknik sedan 2007, främst i Västerås stad.

Alla sessioner med Mats Rundkvist