Mona Lundqvist

Kontorsassistent och undersköterska med specialistkompetens inom välfärdsteknik

Mona Lundqvist

Kontorsassistent och undersköterska med specialistkompetens inom välfärdsteknik

Biografi

Mona Lundqvist arbetar som kontorsassistent på Ekdalagårdens demenscentrum och på Säterigården i Härryda kommun. Hennes arbetsuppgifter är i första hand att vara ett administrativt stöd för enhetscheferna inom vård och omsorg, att sköta beställningar, fakturahantering och passerkort. Mona har också blivit lite av spindeln i nätet på sin arbetsplats och många vänder sig till henne när det gäller allehanda tekniska frågor.

Mona har tidigare arbetat som undersköterska på Ekdalagården i över 25 år och har därför stor erfarenhet av omsorgen av brukare. Under förra året vidareutbildade hon sig på Yrkeshögskolan i Göteborg och blev i december färdig undersköterska med specialistkompetens inom välfärdsteknik.