Morten Hyllegaard

Partner, Udviklingsbureauet BETA

Morten Hyllegaard

Partner, Udviklingsbureauet BETA

Biografi

Morten Hyllegaard är grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn. Han arbetar med organisations- och lederskapsutveckling i kommuner över hela Skandinavien och har inspirerat många svenska kommuner att tänka nytt kring utvecklingen av välfärden. Morten är utbildad statsvetare från Köpenhamns Universitet och var, innan han etablerade BETA, direktör för den danska tankesmedjan Mandag Morgen.