Nina Bjelke

Avdelningschef för sociala barn och ungdomsvården i Karlskrona Socionom

Nina Bjelke

Avdelningschef för sociala barn och ungdomsvården i Karlskrona Socionom

Biografi

Har arbetat i över 20 år med sociala barn och ungdomsfrågor, som socialsekreterare, inom tillsynsområdet och som utvecklingsledare.

De senaste 10 åren som chef och sedan 2015 som avdelningschef inom socialtjänsten i Karlskrona kommun.