Ola Grönnesby

Utredare

Ola Grönnesby

Utredare

Biografi

Ola Grönnesby är sedan 2014 utredare vid Socialstyrelsen. Han är socionom och hälsoinformatiker och arbetar med förutsättningarna för att uppnå ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Ola har bland annat ansvarat för Informationsspecifikation för BBIC vilken innehåller de variabler för systematisk uppföljning som seminariet behandlar.