Per Calais

Karlstads kognitionsteam

Per Calais

Karlstads kognitionsteam

Biografi

Per Calais arbetar i Karlstads kommuns kognitionsteam. Arbetet innebär att stödja personer med kognitiva svårigheter i att finna lösningar som underlättar tolkningen och genomförandet av vardagen. Den senaste tiden har fokus framför allt riktats mot det digitala stödet för kognition och den upphandling som genomförts.