Peter Larsson

Regeringens särskilda utredare för Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen