Sara Lundgren

Socialstyrelsen

Sara Lundgren

Socialstyrelsen

Biografi

Sara är socionom i botten och har arbetat med frågor som rör välfärdsteknik under ett antal år på Socialstyrelsen. Fungerar som kontaktperson och går att kontakta med frågor gällande välfärdsteknik på olika sätt.