Tobias Willstedt

Handläggare

Tobias Willstedt

Handläggare

Biografi

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM samarbetar i stor utsträckning med Sveriges bibliotek för att förmedla tillgängliga medier till användaren. Tobias Willstedt arbetar på MTM med särskild inriktning mot landets folkbibliotek.