Ulrica Björner

AllAgeHub - En samverkansplattform för välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Ulrica Björner

AllAgeHub - En samverkansplattform för välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Biografi

Ulrica Björner har arbetat inom områdena ehälsa, välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer sedan 2011 och har bakgrund som arbetsterapeut i kommunal hälso- och sjukvård. Sedan 2017 arbetar Ulrica i projekt AllAgeHub som stödjer 12 kommuner i Göteborgsregionen med implementering av välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.