Viktoria Loo Skyman

Projektledare, Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd

Viktoria Loo Skyman

Projektledare, Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd

Biografi

Viktoria Loo Skyman, utvecklingsledare på Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd. Har senast jobbat som projektledare för ESF-projektet Famnas kompetensforum i eHälsa.
Bakgrund som fysioterapeut, har de senaste sju åren jobbat med e-hälsa och verksamhetsutveckling nära medlemsorganisationerna, dess chefer och medarbetare. Var med och tog fram webbutbildningen i eHälsa och välfärdsteknik för Socialtjänsten och har även jobbat med spridning av kvalitetsregistret Senior alert.