2018

Mässbesökare 896
Konferensdeltagare 574
Talare/moderatorer 112
Totalt antal på plats (inkl utställare) 1667

Härifrån kom mässbesökarna 2018

 • Anhörigförening
 • Annan bransch
 • Intresseorganisation
 • Kommun
 • Konsult
 • Landsting
 • Leverantör
 • Lärosäte
 • Myndighet / Departement
 • Privat vårdgivare
 • Privat person

Härifrån kom konferensdeltagarna 2018

 • Annan bransch
 • Intresseorganisation
 • Kommun
 • Konsult
 • Landsting
 • Leverantör
 • Lärosäte
 • Myndighet / Departement
 • Privat vårdgivare

MVTe’s kommunkarta 2018

Vårt mål är att alla kommuner ska finnas representerade på MVTe.
Kan vi få ännu fler att färglägga till 2019?