2018

Sveriges första undersköterskor med specialistkompetens inom välfärdsteknik
Mona Lundqvist, Mani Mehrpour, Ingrid Grange

Workshop: Så skapade vi ett hackathon där programmerare tog fram kreativa digitala lösningar på vårdtagarens behov
Gustaf Cavalli, Britt-Mari Börjesson

Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat
Mona Jonsson, Malin Edlund Fransson

Digital och tillgänglig läsning för IT-ovana
Tobias Willstedt, Ida Löfman

1 Vi behöver jobba tillsammans för att skapa digital delaktighet. Hur skapar vi synergieffekter?
Zarah Melander, Stefan Johansson, Monica Ryden, Kerstin Gatu Mora

2 Vi behöver jobba tillsammans för att skapa digital delaktighet. Hur skapar vi synergieffekter?
Zarah Melander, Stefan Johansson, Monica Ryden, Kerstin Gatu Mora

3 Vi behöver jobba tillsammans för att skapa digital delaktighet. Hur skapar vi synergieffekter?
Zarah Melander, Stefan Johansson, Monica Ryden, Kerstin Gatu Mora

Del 1/2 Livslångt lärande i ett interaktionssamhälle
Carl Heath

Del 2/2 Livslångt lärande i ett interaktionssamhälle
Carl Heath

Från tak över huvudet till god kvalitet – uppföljning av ensamkommande barns boendesituation
Johanna Maxson, Mia Ledwith

Kommunikation: tänk nytt för att nå ut med budskap kring välfärdsteknik
Cristina Eriksson, Madeleine Blusi, Joakim Jardenberg, Petra Liuski, Michael Stiglund

Bättre hälsa – med digitala förebyggande insatser
Rickard Flodfält, Petra Sommarlund, Frida Falkvall

Implementation of a digital planning tool – with effect for the individual
Fetije Mulaj, Åsa Jönsson, Helen Nilsson, Thea Boje Windfeldt, Karl-Johan Palmgren

Digital teknik skapar bättre förutsättningar för den enskilde
Annika Streiler, Mille Salomaa Lindström

SUMO i Sollentuna – Att våga ta steget mot förändrat arbetssätt
Caroline Ankartross, Katarina Salomonsson

En bärbar sensorlösning för rehabilitering och utvärdering av intensivträning efter stroke
Lars-Åke Johansson, Annelie Avatare Nou, Gunilla Elmgren Frykberg, Marie Sjölinder

BarnSam – Från innovation till nytta för placerade barn
Sofia Fries, Nina Bjelke, Mats Hellman, Fredrik Sjölin

Projekt @geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionen äldre
Johanna Nordmyr, Anna K Forsman

Modern teknik i behandling av spelmissbruk
Lars Öhman

Vilken digital samverkan behöver personalen i framtidens vård och omsorg?
Maja Fjaestad, Ida Kåhlin, Anna Spånt Enbuske, Hannah Widmark, Ann Georgsson, Christina Lundqvist, Ellinor Larsson

Personcentrad vård med stöd av digital levnadsberättelse
Kerstin Angvik, Liselotte Björk

I gränslandet – strukturerad dokumentation och omvårdnad för äldre
Isa Nyberg, David Liljequist, Jan Florin, Tyra E O Graaf, Elisabeth Strandberg

Norge har kommit längre i införandet av nya tjänster
Hur genomför Oslo kommun ett stort införande av nya välfärdstekniktjänster? – Harald Sundt-Ohlsen

Träffpunkt Simonsland – platsen där ALLA räknas
Sofie Nelsen

Hur kan ny teknik utveckla kvalitetsuppföljningen i äldreomsorgen
Peter Sandberg, Rikard Johansson, Ragne Emardson, Petra Sommarlund

Liveinspelning av podcast: Så gick vi från att utreda till att göra med hjälp av omvärldsbevakning och medarbetarnas engagemang
Maria Cavalli, Britt-Marie Börjesson

User involvement in the development of welfare technology
Niina Holappa

Utvecklingen av demografiskt betingade behov och arbetskraft
Roger Molin

Vård och omsorg på distans – Nya arbetssätt med digitala lösningar
Ingela Johansson, Marja-Leena Komulainen

BBIC och systematisk uppföljning- var står vi nu och vart är vi på väg
Kicki Lööf, Ola Grönnesby

1 ”Sätt ljus på natten” – en framgångsfaktor!
Kjell Thune, Anna-Maria Andersson, Marja-Leena Komulainen

2 ”Sätt ljus på natten” – en framgångsfaktor!
Kjell Thune, Anna-Maria Andersson, Marja-Leena Komulainen

3 ”Sätt ljus på natten” – en framgångsfaktor!
Kjell Thune, Anna-Maria Andersson, Marja-Leena Komulainen

Internet, världens bästa vän eller värsta fiende?
Joakim Jardenberg

Vad kan smart teknik göra för dig som handläggare?
Stefan Johansson, Hussein Mohammed Ali

Hur digitaliserar vi utbildningar där empati är central?
Lina Winkler, Anya Ernest

Transforming welfare – From public services to people’s lives
Morten Hyllegaard

Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik
Marie Gunhardsson, Anna-Maria Andersson

Inspiration till er digitala resa
Anna Pegelow, Annika Stråth, Camilla Jönsson, Petra Liuski, Maria Gill

Digital teknik som stimulans för äldre
Gunilla Fahlström, Inger Jonsson, Erika Johansson, Sofi Fristedt, Ellinor Larsson, Carina Gustafsson, Christel Lynch